דפים - צוות האגף
נווט למעלה
כניסה
כתובת: אגף חינוך - מזכירות
טלפון : 04-6818033
פקס : 04-6818054
שעות קבלה:

  

חינוך  
  
מנהל קרלוס גולדברג  
  מזכירה אורה סילוק
מזכירה ענת סויסה
טל' 6818033 - 04
פקס 6818054 - 04
 
             
  04-6818033
fax  04-6818054  
 
  דואר אלקטרוני   carlosg@mvhr.org.il
 
    oras@mvhr.org.il  
   
- המחלקה עוסקת בפעילות הפורמלית
- שותפות ומעורבות במוסדות החינוך בישובים ובמועצה מגיל לידה ועד החטיבה העליונה.
- טיפול בתלמידי המועצה הלומדים בבתי ספר מחוץ לאזור.
- ריכוז וועדות השמה.
- שיבוץ תלמידים במסגרות מתאימות.
- קשר בין משרד החינוך למוסדות החינוך במועצה בנושאים מינהליים.
- פיתוח יוזמות חינוכיות חדשות.