שאלון-א-מתמטיקה
נווט למעלה
כתובת: צ. כוח, דישון, מ.א. מבואות החרמון 12200
טלפון : 04-8714563
פקס : 04-6669971
שעות קבלה:
שונה לאחרונה ב- 28/10/2018 00:00 על-ידי אלכס מילמן
​​אלגברה 
מתמטיקה בהישג יד - אלגברה ומשוואות 801.pdfמתמטיקה בהישג יד - אלגברה ומשוואות 801.pdf
ג. משוואות ופרבולות- מאגר שאלות.pdfג. משוואות ופרבולות- מאגר שאלות.pdf
א. משוואות - חוברת שאלות לתלמיד.pdfא. משוואות - חוברת שאלות לתלמיד.pdf
מבחן אלגברה שאלון א.docxמבחן אלגברה שאלון א.docx​​
טריגונומטריה​​​
יחידה 1 מאגר טריגונומטריה.docיחידה 1 מאגר טריגונומטריה.doc​​
רמה רגילה מתמטיקה בהישג יד -חוברת מלאה לתרגול 801 - טריגונומטריה.pdfרמה רגילה מתמטיקה בהישג יד -חוברת מלאה לתרגול 801 - טריגונומטריה.pdf
א. טריגונומטריה - ח שאלות לתלמיד רמה בסיסית.pdfא. טריגונומטריה - ח שאלות לתלמיד רמה בסיסית.pdf
מבחן טריגונומטריה - יחידה ראשונה.docמבחן טריגונומטריה - יחידה ראשונה.doc​
סדרות חשבוניות​
משרד החינוך - מאגר סדרות חשבוניות.docמשרד החינוך - מאגר סדרות חשבוניות.doc
מאגר - רמה בסיסית.pdfמאגר - רמה בסיסית.pdf
מבחן סדרות חשבוניות שאלון א.docxמבחן סדרות חשבוניות שאלון א.docx​​​​​

הנדסה אנליטית
מתמטיקה בהישג יד 801 הנדסה אנליטית.pdfמתמטיקה בהישג יד 801 הנדסה אנליטית.pdf
מאגר 801 הנדסה אנליטית.docמאגר 801 הנדסה אנליטית.doc
מבחן הנדסה אנליטית שאלון א.docxמבחן הנדסה אנליטית שאלון א.docx
​​
​קריאת גרפים
מתמטיקה בהישג יד - קריאת גרפים 801.pdfמתמטיקה בהישג יד - קריאת גרפים 801.pdf
מאגר קריאת גרפים.docמאגר קריאת גרפים.doc​
​סטטיסטיקה והסתברות
מאגר סטטיסטיקה והסתברות 1.docמאגר סטטיסטיקה והסתברות 1.doc
מאגר סטטיסטיקה והסתברות 2.docמאגר סטטיסטיקה והסתברות 2.doc
חוברת-מאגר-בגרות-801-סטטיסטיקה-והסתברות.pdfחוברת-מאגר-בגרות-801-סטטיסטיקה-והסתברות.pdf
מבחן סטטיסטיקה והסתברות שאלון א.docxמבחן סטטיסטיקה והסתברות שאלון א.docx
 


​​