שחפים מבואות חרמון - חיים ברשת
נווט למעלה

אינטרנט בטוח בשחפים:

השימוש במחשב בכלל ובאינטרנט בפרט מזמן לתלמידינו הזדמנויות אינסופיות ללמידה, צפיה ומשחק. עם זאת גם באינטרנט יש סכנות וחשוב להכירן ולדעת כיצד להיערך למולן.

 

חלק ניכר מהסכנות באינטרנט פוסחות על תלמידי בית הספר שחפים: בשל מגבלות פיסיות, קוגניטיביות או אחרות   רובם ככולם אינם רוכשים את היכולת לקרוא לכתוב ולהקליד. וחסרה להם היכולת הנדרשת להירשם לאתרים, למלא סיסמאות, וכיוב' מה שמצמצם את רמת השותפות שלהם בסביבות שונות ברשת ומקטין את הסיכונים אליהם הם נחשפים וחשופים.                                                                                                             

עם זאת, גם בבי"ס אנו מתמודדים עם כמה מנושאי הגלישה הבטוחה ​                                                    

1. שמירה על פרטיות תלמידינו והגנת כבודם.   

                                                                 

2. הגנה מפני תכנים בלתי הולמים - בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל תשס"ד/9 (א) ביה"ס שחפים חוסם אתרים בלתי ראויים, להבטחת הגנת התלמידים מפני חשיפה לתכנים פוגעים באמצעות האינטרנט.                                                                                           

 3. התמכרות למחשב - ישנם תלמידים בבית הספר שמגלים העדפה לפעילות במחשב על פני כל פעילות אחרת . במקרים קצוניים, אותם תלמידים יתקשו להתפנות לכל סוג אחר של פעילות כל עוד יש מחשב גלוי בסביבתם. עיקר ההתמודדות שלנו עם מקרים כאלה היא בשני ערוצים:                                                                                        

  א. באמצעות הבניה של סדר היום והכללת המחשב בפרק זמן מתוכנן וקבוע מראש.                             ב. פיתוח של בחירה מושכלת והגברת הנעה והנאה מפעילויות מגוונות מחוץ למחשב.​​​