שחפים מבואות חרמון - טיולים
נווט למעלה

 

 

תוכנית בית – ספרית בנושא טיולים
רקע לתוכנית:

ביה"ס משלב בתוכנית הלימודים את מקצועות הליבה של משרד החינוך.

 

במסגרת לימודי האזרחות והמדעים נבנתה תוכנית טיולים משותפת של רשות הטבע והגנים ובית ספרנו.

 

תוכנית הטיולים מותאמת לרמת תפקוד תלמידי ביה"ס.

 

  רציונל:
הטיולים מזמנים מפגש חוויתי עם הטבע, המעורר את כל החושים. דבר זה הופך את הלמידה למשמעותית ורלוונטית עבור תלמידינו.
 
מטרת על:
חיזוק תחושת השייכות של התלמיד לסביבתו הקרובה והרחוקה.
 
מטרות משנה:
א. הכרת הארץ ואהבתה, טיפוח מחויבות ואחריות לא"י (לנוף, לטבע, לאדם, לחברה) ולמדינת ישראל.
ב. הכרת הסביבה הקרובה והרחוקה, בה אני חי.
ג. הכרת סממנים מן הטבע, המאפיינים את האזורים/אתרים אליהם אנו יוצאים לטיולים, כגון: מזג האוויר, צמחייה, בע"ח, מאפייני   קרקע (חול, אדמה, בוץ, אבנים, סלעים, צדפים וכדומה)
ד. למידת מושגים הקשורים לנושאים שהוזכרו בסעיף ג' (לדוגמה: יבש/רטוב, גבוה/נמוך, צוק, תהום, למעלה/למטה ועוד).
ה. שימוש במגוון חושים להכרת הטבע והסביבה.
ו. גיבוש חברתי של כל תלמידי ביה"ס.
ז. העצמה של התלמידים ברמת התפקוד הגבוהה ע"י מתן תפקידים בסיוע בהתארגנות לקראת הטיול ובמהלכו.
ח. מתן אפשרות להבעת רגשות ותחושות באמצעים שונים, כגון: שפת גוף, הבעות פנים, כרטיסיות תקשורת, שפת סימנים וכדומה.
 
דרכי עבודה:
1.   צוותי הכיתות מקבלים מידע מוקדם מרכז/ת הטיולים על אזור הטיול והמאפיינים של טיול זה.
2.   נעשית הכנה מוקדמת של התלמידים לקראת היציאה לטיול, המותאמת לרמת התלמידים.
3.   תוכנית טיולים בנויה במעגלים הולכים ונפתחים מהסביבה הקרובה של התלמידים לעבר אזורי הארץ המרוחקים.
4.   שימוש במגוון רחב של אמצעי הבעה ותקשורת.
5.   יצירת חוויה רב חושית.
6.   בניית תוכנית טיולים יחד עם נציגת רשות הטבע והגנים, מנהל ביה"ס ורכזת הטיולים.
7.   קשר עם נציגה מרשות הטבע והגנים ומתן אפשרות על-ידם לכניסות חינם לאתרים ושמורות, כמו-כן הדרכה.
8.   מפגשים וקשר רציף של רכזת הטיולים עם המדריכה לגבי אופי המקום אליו מטיילים, על התקשורת המתאימה ופידבק לאחר  כל טיול,בשיתוף הצוות המוביל והרכזת הפדגוגית.