שחפים מבואות חרמון - טיפול בבעלי חיים
נווט למעלה
​​​​​
 
סיוע באמצעות בעלי-חיים  

תחום בעלי החיים הוכנס אל בית הספר בהתבסס על החשיבות וההכרה שישנה לאינטראקציה בין בעלי החיים לבני האדם...
 
במחקרים (ניניו, איזנברג, 1999 שליו 1996) נמצא כי עבודה וטיפול באמצעות בעלי חיים, בילדים על הספקטרום האוטיסטי ובילדי A.D.H.D  משפרים קשרים חברתיים והתנהגות כללית. בנוסף, נמצאה ירידה ברמת התוקפנות, ועליה בשליטה העצמית. כמו כן, חוקרים רבים מצביעים על כך שמערכת קשרים ורגשות חיוביים כלפי בע"ח מועברות גם ליחסים עם בני אדם.
עבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים באמצעות בעלי חיים,מסייעת לילד להירגע, כאשר הקשר הוא דינמי ורב מימדי .
העבודה חושית, ווקליות, מאפשרת מישוש, ריח, תורמת ליצירת קשר עין ולקירבה, וגורמת להפחתת תגובות של לחץ.


 20141019_123930.jpg
תמונה1.png20141021_140940.jpgתמונה2.png


קשר אדם בע"ח מספק לאדם את הצורך בשייכות ובקשר מתמשך ובטוח, קשר חיובי המאפשר לרכוש חבר בהדרגה ולטפל בו ממקום שאינו שיפוטי וללא תנאים.
המגע עם בע"ח משמעותי מאוד לילדים המתקשים ביצירת קשר והוא מהווה בסיס ליצירת קשרים עם בני אדם.
פינת החי בשחפים, כמו כן חדר הזוחלים, מזמנים עבור תלמידי בית הספר התנסויות  וחוויות אישיות ובנוסף, מקדמים כל תלמיד בהתאם למטרות התל"א.
 
מיכל שלום
מורה למדעים בסיוע בע"ח
 
20141103_134656.jpg 20141006_091814.jpg