שחפים מבואות חרמון - טיפול במוסיקה
נווט למעלה
רציאונל  טיפול במוסיקה ב"שחפים".
תרפיה במוסיקה –מקצוע בין תחומי המהווה גשר בין המדע לאמנות : שימוש במוסיקה להשגת מטרות טיפוליות : שימור, החזקה ושיפור בריאות הנפש והגוף. זה יישום שיטתי של מוסיקה בהנחייתו של התרפיסט במוסיקה בסביבה טיפולית, על מנת להביא לשינויים רצויים בהתנהגות. השינויים האלה מאפשרים למטופל לחוות הבנה טובה יותר של עצמו ושל העולם מחוצה לו, כתוצאה מכך –הסתגלות טובה יותר לסביבה.
 תהליך התרפיה הוא תהליך התפתחותי. אבחון מצבו של המטופל , קביעת צורת הטיפול ומטרתו נעשים לפי השלב ההתפתחותי שבו נמצא המטופל.
תרפיה במוסיקה היא תהליך שבו נוטלים חלק שלושה גורמים: מטפל, מטופל ומוסיקה. השימוש שעושים המטפל והמטופל במוסיקה והאלמנטים מוסיקליים והקשרים הנוצרים ביניהם מביאים לידי חוויות מוסיקליות וגורמים לשינויים רצויים ולבריאות טובה יותר.
התרפיסט במוסיקה הוא איש מקצוע מיומן, בעל הידע הנדרש כדי להתערב באופן מקצועי. עליו להיות בעל אישיות מתאימה, יכולת אמפטית, יכולת הקשבה, רגישות ויצירתיות. המטופל הוא מי שבא לקבל עזרה מהתרפיסט במוסיקה בשל מצבי מצוקה, משברים או קשיים גופניים, שכליים, התנהגותיים, חברתיים או רוחניים.
תהליך התרפיה במוסיקה בשחפים מתרחש בחדר טיפול במוסיקה , אם כי לעתים הוא מתבצע ליד מיטת המטופל .
התהליך יכול להיות קצר מועד (6-12 מפגשים) או ארוך (כמה שנים). המטופל עובר תהליך הדרגתי של שינויים לקראת מצב רצוי, ואילו לתרפיסט זהו תהליך של התערבויות שמטרתו להוביל לשינויים ספציפיים אצל המטופל.
טיפול במוסיקה בבית ספר "שחפים" קיים בשני אופנים: טיפול פרטני וטיפול קבוצתי, שמאפשר להקיף מספר תלמידים גדול יותר. הטיפולים נערכים הן בכיתות , הן בחדר הטיפולים לפי צרכים של התלמיד או קבוצה.
תרפיה באמצעות מוסיקה מאפשרת הבעה, קשר ותקשורת אנושיים. ייחודה הוא באופן ההבעה- הצירופים הצליליים. החוויות המוסיקליות בטיפול כוללות שימוש במוסיקה חיה אלתור, ביצוע, הלחנה ושירה ושימוש במוסיקה מוקלטת- האזנה למוסיקה.
שימוש בטיפול במוסיקה ככלי תרפויטי במסגרת של חינוך המיוחד, מטרתו להתמקד בנושאים הקשורים לתפיסה, קוגניציה והתנהגות ולפתח יכולות לימודיות אצל התלמידים.